• (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра фінансів та обліку

Контакти

м. Львів, вул. Кривоноса, 1

ko@lvduvs.edu.ua

Загальна інформація

Кафедра «Фінансів та обліку» утворена 2016 р. на базі кафедр «Обліку та аудиту» і «Фінансів». Кафедра здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»  за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійною програмою «Фінансова розвідка».

Місія кафедри фінансів та обліку – якісна підготовка кваліфікованих фахівців, що володіють сучасними знаннями з обліку та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування на основі гармонізації навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій та інноваційних форм і методів організації освітнього процесу, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та ефективної взаємодії з суспільством.

Структура кафедри

Науково-педагогічний склад кафедри станом на 1.01.2021 р. нараховує 13 викладачів, зокрема: 4 доктори економічних наук (30,8 %), 8 кандидатів економічних наук (61,5 %) та 1 старший викладач.

Науково – педагогічні працівники кафедри провадять активну наукову діяльність: публікують монографії, посібники, підручники, наукові статті, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах, проходять стажування в Україні та за кордоном.

Спеціальності та освітньо-професійні програми кафедри

Кафедра здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Фінансова аналітика» спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та за ОПП «Економічна експертиза, облік та аудит» спеціальність 071 «Облік і оподаткування»; а також  підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Фінансова розвідка», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОПП
«ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

бакалавр

ОПП
«ФІНАНСОВА РОЗВІДКА»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

магістр

ОПП
«ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ОБЛІК ТА АУДИТ»

071 «Облік і оподаткування»

бакалавр

НПП кафедри забезпечують викладання 38 дисциплін для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та 10 дисциплін для здобувачів освітнього ступеня «магістр» ОП «Фінансова розвідка».

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке розміщено в електронній бібліотеці університету. Науково – педагогічні працівники кафедри є професійно мобільними та адаптованими до змін у законодавчому, освітньому та економічному середовищі; використовують у навчальному процесі інноваційні педагогічні та сучасні інформаційні технології; постійно працюють над оновленням змісту, форм і методів навчання. Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяє викладачам у підготовці підручників та навчальних посібників для здобувачів.

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, світогляді, розумінні життєвих ситуацій та вихованості. Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових умовах господарювання.

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в організації видання наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна).  Працівники кафедри є членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, окрім того працівники кафедри залучаються до опонування дисертацій, рецензування наукових праць, є науковими керівниками аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно публікують фахові наукові статті, брошури, колективні монографії, навчальні посібники тощо.

На кафедрі функціонує науковий студентський гурток «Фінансовий аналітик». Робота наукового гуртка проводиться у формі засідань, на яких обговорюються актуальні проблеми функціонування фінансової системи України, організації облікового процесу та звітності, контролінгу в системі економічної безпеки організації та підприємств різних форм власності.

Кафедра є ініціатором проведення наукових заходів з проблем фінансової безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Упродовж 2020 р. науково-педагогічні працівники кафедри підготували:

  • монографій – 4;
  • навчальних посібників – 3;
  • наукових статей у фахових виданнях – 18;
  • тез доповідей конференцій – 37.

Кафедра організувала та провела науковий семінар на тему: «Фінансова безпека: мікро- та макроекономічні аспекти» (25 жовтня 2020 р.).

Тел. кафедри: (032) 261-53-02


© 2021 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.